Gwaith Comisiwn // Commission Work

Yn ystod y Gwanwyn, fe wnes i greu sawl darn comisiwn preifat.  Dwi’m fel arfer yn hysbysebu’r ffaith fy mod i’n gwneud hyn, ond fe wnes i wir fwynhau eu creu nhw, felly dyma’ ddangos ychydig o luniau fan hyn..

Mae’r dair fas fawr ar gyfer tair chwaer.  Mae’r ty fferm yr debyg ar y 3 fas, ond mae’r addurniadau sy’n amgylchynu yn newid i weddu gyda’r casgliadau sydd gan y mercher yn barod.

Ar y fas gul, fe welir darlun o gartref y teulu gyda Milgi yn y blaen, ac ar y tebot gwelir fedal y rhuban glas yn hongian wth y ffenestr.

Y darn olaf oedd y fowlen fawr islaw oedd yn anrheg arbennig i aelod o’r teulu. Mae’r darn yn dangos lluniau a darluniau o’r teulu a’u siop yn Fife.

Mae croeso i chi gysylltu a mi ar lowri_davies@yahoo.com os oes gennych chi ddiddordeb i gomisiynu hefyd.

////////////////////////////

During the Spring and Summer months I created a few private commissions. I’ve never posted images of these types of pieces before, but I really enjoyed creating these pieces – most probably a combination of the imagery and the people that I worked with.

The three large Vases were created for three sisters. You’ll see similar versions of their home on all three vases, but the surrounding decoration work differs to compliment the pieces that the three already own.

The narrow vase also depicts a family home, but with a whippet in the foreground.

The teapot includes an image of a medal with blue ribbon, celebrating the the fact that the owner has won the Blue Ribbon Award at the National Eisteddfod.

The last collection of images below are of a commission celebrating a family and their old grocer shop in Fife.

If you happen to be interested in commissioning a piece, please feel free to get in touch on lowri_davies@yahoo.com

 

Advertisements