Dal fyny // Catching up

Dwi ‘di bwriadu ysgrifennu ar hwn ers amser. Ymddiheuriadau. Mae gen i gywilydd i sylwi nad ydw i wedi ysgrifennu ar hwn ers bron i flwyddyn bellach.

 

Y rheswm pennaf am hyn ydy genedigaeth fy merch i, Hedydd Eidda ddiwedd Awst, 2016. Y blog yw un o’r prif bethau sydd wedi’i esgeuluso ma’ gen i ofn.

 

Mae Hedydd yn hyfryd, ac mi fyddwn ni’n dathlu ei phen-blwydd hi’n 1 mewn ychydig dros fis. Dyma lun ohoni cyn i mi roi blas i chi o’r gwaith dwi wedi’i greu yn ystod y flwyddyn dwetha’ ma’.

 

 

//////////////////////

 

I’ve been meaning to write a post on this for such a long time. I’m so ashamed as I now realize that the last one was nearly a year ago. Oops!

 

The main reason for this is the birth of my daughter, Hedydd Eidda at the end of August, 2016. I have been making, but the blog, I’m afraid, has been neglected.

 

Hedydd is wonderful and she’s nearly 1 years old. Here’s a picture of her and a quick catch-up of what I’ve been doing of the past year.

 

IMG_3363

 

…a chrefft yn 10 / …a chrefft celebrates 10 years

 

Fe wnaethon ni ddathlu deng mlynedd o stondin …a chrefft yn yr Eisteddfod yn y Fenni. Uchafbwynt y calendr i mi a Gwenno, ond yn anffodus, dyma oedd yr …a chrefft olaf am ychydig. Gobeithio y cawn ni gyfle i ddechrau prosiect newydd yn y dyfodol agos.

 

 

/////////////////////

 

We celebrated ten years of …a chrefft at the National Eisteddfod in Abergavenny. …a chrefft is a pop-up gallery, organized by myself and Gwenno Angharad that appeared annually on the Eisteddfod field. Unfortunately, this will be our last for a while. We hope to start a new project sometime in the near future.

 

 

 

Lowri Davies / Elfyn Lewis

 

Arddangosfa yn Oriel Canfas, Canton, Caerdydd gyda Elfyn Lewis ym mis Medi 2016.

 

////////////////////////

 

An exhibition at Canfas Gallery, Canton, Cardiff with Elfyn Lewis during September 2016.

 

 

 

Bocs Cyffordd BT / BT Junction Box

 

Dylunio arwyneb newydd i focs BT ar Gyffordd Heol Penarth, Grangetown, Caerdydd. Wedi’i drefnu gan Artshell a Chyngor Caerdydd.

 

/////////////////

 

BT Juntction Box Design for Penarth Rd Junction, Grangetown, Cardiff. Project led by Artshell and Cardiff Council.

 

 

IMG_3684

 

Merched y Wawr yn 50

 

Jiwg i ddathlu penblwydd Merched y Wawr yn 50.

 

////////////////////

 

A commission to commemorate the 50th birthday of ‘Merched y Wawr’. A Welsh language women’s group, similar to the W.I.

 

IMG_5222

Advertisements