Made Bloomsbury… pictures of new work // lluniau o waith newydd

made

Made Bloomsbury will be open in a weeks’ time. Here’s a few pictures of the work that I’ll have on display.

//////////////////////////

Mi fydd Made Bloomsbury yn agor mewn wythos, dyma rai lluniau o’r gwaith fydd gen i yno.

Advertisements

Made Bloomsbury

I’m very excited to announce that I’ll be exhibiting at a new fair called Made Bloomsbury during the last weekend of April. It’s held in the beautiful Mary Ward House on Tavistock Place, Bloomsbury and is organised by the great team who also run Made Brighton & Made Marlybone.

This is the first London fair that I’ve exhibited at in over 2 years (where does the time fly?!!) therefore I’ve very much looking forward to it and am also pleased to be showcasing some new wares.

/////////

Rwy’n falch iawn i gyhoeddi y byddaf yn arddangos mewn ffair newydd o’r enw Made Bloomsbury yn ystod penwythnos olaf mis Ebrill. Mae’n cael ei gynnal yn nhy hyfryd Mary Ward House yn Tavistock Place, Bloomsbury ac fe’i trefnir gan y tîm ardderchog sydd hefyd yn trefnu Made Brighton a Made Marylebone.

Dyma’r ffair yn gyntaf i mi arddangos ynddi yn Llundain ers dros 2 flynedd (i ble mae’r amser yn mynd? !!), felly dwi’n edrych ymlaen yn fawr i arddangos ond i hefyd allu dangos ychydig o waith newydd.

 

http://www.made-bloomsbury.org