W am Bapur Wal // W for Wallpaper

Fe agorodd yr arddangosfa, ‘W am Bapur Wal’ nos Wener (Medi 25ain) yng Nghanolfan Grefft Rhuthun. Rwy’n teimlo’n ffodus iawn i fod yn rhan o’r sioe.

Curadwyd yr arddangosfa gan Jane Audas a Gregory Parsons, ac mae’r sioe yn cynnwys gwaithgan : All The Fruits, Marthe Armitage, Deborah Bowness, Jon Burgerman, Claire Coles, Custhom, Lowri Davies, Hugh Dunford Wood, Eley Kishimoto, Sian Elin, Claire Florey-Hitchcox, Kirath Ghundoo, Jonny Hannah, Mark Hearld, Daniel Heath, Rachel Kelly, Tracy Kendall, Angie Lewin, George Malyckyj, Mini Moderns, Belynda Sharples, Squint, a Timorous Beasties. Mae yna gatalog hardd hefyd i gyd-fynd a’r arddangosfa.

Dyma ychydig o luniau o’r arddangosfa, gan gynnwys arddangosfa Susan O’Byrne sef ‘Pum Chwaer a Choeden Deuluol’. Am fwy o wybodaeth, dilynwch y linc yma http://ruthincraftcentre.org.uk/whats-on/gallery-1/

//////////////////

The exhibition, ‘W for Wallpaper’ opened at Ruthin Craft Centre on Friday night (September the 25th) I feel very fortunate to be part of it.

Curated by Jane Audas and Gregory Parsons, the show includes the work of: All The Fruits, Marthe Armitage, Deborah Bowness, Jon Burgerman, Claire Coles, Custhom, Lowri Davies, Hugh Dunford Wood, Eley Kishimoto, Sian Elin, Claire Florey-Hitchcox, Kirath Ghundoo, Jonny Hannah, Mark Hearld, Daniel Heath, Rachel Kelly, Tracy Kendall, Angie Lewin, George Malyckyj, Mini Moderns, Belynda Sharples, Squint, and Timorous Beasties. The show is also accompanied by a beautiful catalogue.

Here’s a few pictures of the exhibition, including Susan O’Byrne’s exhibition ‘Five Sisters and a Family Tree’. For more information, follow this link http://ruthincraftcentre.org.uk/whats-on/gallery-1/IMG_2270 IMG_2271

Claire Florey-Hitchcox, Lowri Davies, Jon Burgerman

Claire Florey-Hitchcox, Lowri Davies, Jon Burgerman

All the Fruits, George Malyckyj

All the Fruits, George Malyckyj

Eley Kishimoto

Eley Kishimoto

Susan O'Byrne

Susan O’Byrne

Lowri Davies

Lowri Davies

IMG_2271

Advertisements