…a chrefft ym Meifod // …a chrefft at the Eisteddfod in Meifod

Ddechrau Awst, mi oedd hi’n wythnos Eisteddfod unwaith eto felly’n amser  …a chrefft. Mi oedd hi’n Steddfod wych! Dyma’n 9fed blwyddyn ni ar faes y Brifwyl, ac mi oeddem ni’n falch iawn i allu dangos gwaith hyfryd gan Eleri Mills, Luned Rhys Parri, Llio James, Julia Griffiths Jones, Elin Horgan, Kay Morgan, Clare Collinson, Hannah Wardle, Nerea Martinez de Lecea a finnau. Dyma ychydig o luniau o’r stondin…

////////

In early August, it was time for the Eisteddfod once again, which also means that is was time for our ‘pop-up’ gallery ‘…a chrefft’. It was a great Steddfod too! This was our 9th year at the National Eisteddfod, and we were very pleased to be able to show work by Eleri Mills, Luned Rhys Parri, Llio James, Julia Griffiths Jones, Elin Horgan, Kay Morgan, Clare Collinson, Hannah Wardle , Nerea Martinez de Lecea and myself.  Here’s a few pictures of the stand…

IMG_1721 IMG_1739 IMG_1743 IMG_1747 IMG_1839 IMG_1840 IMG_1843

Advertisements