W am Bapur Wal // W for Wallpaper

Fe agorodd yr arddangosfa, ‘W am Bapur Wal’ nos Wener (Medi 25ain) yng Nghanolfan Grefft Rhuthun. Rwy’n teimlo’n ffodus iawn i fod yn rhan o’r sioe.

Curadwyd yr arddangosfa gan Jane Audas a Gregory Parsons, ac mae’r sioe yn cynnwys gwaithgan : All The Fruits, Marthe Armitage, Deborah Bowness, Jon Burgerman, Claire Coles, Custhom, Lowri Davies, Hugh Dunford Wood, Eley Kishimoto, Sian Elin, Claire Florey-Hitchcox, Kirath Ghundoo, Jonny Hannah, Mark Hearld, Daniel Heath, Rachel Kelly, Tracy Kendall, Angie Lewin, George Malyckyj, Mini Moderns, Belynda Sharples, Squint, a Timorous Beasties. Mae yna gatalog hardd hefyd i gyd-fynd a’r arddangosfa.

Dyma ychydig o luniau o’r arddangosfa, gan gynnwys arddangosfa Susan O’Byrne sef ‘Pum Chwaer a Choeden Deuluol’. Am fwy o wybodaeth, dilynwch y linc yma http://ruthincraftcentre.org.uk/whats-on/gallery-1/

//////////////////

The exhibition, ‘W for Wallpaper’ opened at Ruthin Craft Centre on Friday night (September the 25th) I feel very fortunate to be part of it.

Curated by Jane Audas and Gregory Parsons, the show includes the work of: All The Fruits, Marthe Armitage, Deborah Bowness, Jon Burgerman, Claire Coles, Custhom, Lowri Davies, Hugh Dunford Wood, Eley Kishimoto, Sian Elin, Claire Florey-Hitchcox, Kirath Ghundoo, Jonny Hannah, Mark Hearld, Daniel Heath, Rachel Kelly, Tracy Kendall, Angie Lewin, George Malyckyj, Mini Moderns, Belynda Sharples, Squint, and Timorous Beasties. The show is also accompanied by a beautiful catalogue.

Here’s a few pictures of the exhibition, including Susan O’Byrne’s exhibition ‘Five Sisters and a Family Tree’. For more information, follow this link http://ruthincraftcentre.org.uk/whats-on/gallery-1/IMG_2270 IMG_2271

Claire Florey-Hitchcox, Lowri Davies, Jon Burgerman

Claire Florey-Hitchcox, Lowri Davies, Jon Burgerman

All the Fruits, George Malyckyj

All the Fruits, George Malyckyj

Eley Kishimoto

Eley Kishimoto

Susan O'Byrne

Susan O’Byrne

Lowri Davies

Lowri Davies

IMG_2271

Advertisements

…a chrefft ym Meifod // …a chrefft at the Eisteddfod in Meifod

Ddechrau Awst, mi oedd hi’n wythnos Eisteddfod unwaith eto felly’n amser  …a chrefft. Mi oedd hi’n Steddfod wych! Dyma’n 9fed blwyddyn ni ar faes y Brifwyl, ac mi oeddem ni’n falch iawn i allu dangos gwaith hyfryd gan Eleri Mills, Luned Rhys Parri, Llio James, Julia Griffiths Jones, Elin Horgan, Kay Morgan, Clare Collinson, Hannah Wardle, Nerea Martinez de Lecea a finnau. Dyma ychydig o luniau o’r stondin…

////////

In early August, it was time for the Eisteddfod once again, which also means that is was time for our ‘pop-up’ gallery ‘…a chrefft’. It was a great Steddfod too! This was our 9th year at the National Eisteddfod, and we were very pleased to be able to show work by Eleri Mills, Luned Rhys Parri, Llio James, Julia Griffiths Jones, Elin Horgan, Kay Morgan, Clare Collinson, Hannah Wardle , Nerea Martinez de Lecea and myself.  Here’s a few pictures of the stand…

IMG_1721 IMG_1739 IMG_1743 IMG_1747 IMG_1839 IMG_1840 IMG_1843