Collect 2015

Roeddwn yn ffodus iawn i gael fy ngwahodd i arddangos gyda Chanolfan Grefft Rhuthun yn Collect eleni. Roedd y sioe i’w gweld penwythnos diwethaf (8-11 Mai) yn Oriel Saatchi, Llundain. Fe wnes i greu dau gasgliad newydd a dyma ychydig o luniau . Bydd y gwaith yn cael ei ddangos eto yn yr oriel ym mis Gorffennaf.

///////////////////////

I was very fortunate to be invited to show with Ruthin Craft Centre at Collect this year. The show was on last weekend (May 8-11) at the Saatchi Gallery in London. I made two new collections & here’s a few pictures. The work will be shown again at the gallery in July.

Y gwaith yn 'Collect' gyda un o ddarnau anhygoel Catrin Howell // My work in 'Collect' with one of Catrin Howell's beautiful pieces

Y gwaith yn ‘Collect’ gyda un o ddarnau anhygoel Catrin Howell // My work in ‘Collect’ with one of Catrin Howell’s beautiful pieces

LD_lemonade_set LD_teaset

http://ruthincraftcentre.org.uk/

http://www.craftscouncil.org.uk/what-we-do/collect/

Advertisements