Bregus? // Fragile?

Fe agorodd sioe Bregus? yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd ar yr 16eg o’r mis yma. Arddangosfa gyffrous iawn o weithiau clai o gasgliadau’r Amgueddfa a dwi’n ffodus iawn o fod yn rhan ohoni. Mae yna dri darn comisiwn mawr yn y sioe gan Phoebe Cummings, Clare Twomey a Keith Harrison ac fe welir hefyd ddarnau comisiwn llai gan bedwar artist sy’n gweithio yng Nghymru, sef Claire Curneen, Walter Keeler, Adam Buick a finnau. Mi fydd y sioe ar agor tan yr Hydref ac fe geir hefyd ffilmiau am y broses o greu’r darnau ar wefan Culture Colony wrth ddilyn y linc yma: http://www.artplayer.tv/video/1129/fragile-bregus-promo-2

Dyma ychydig o flas o’r sioe:

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

The exhibition, Fragile? opened on the 16th of this month at the National Museum in Cardiff. It’s an exciting show that celebrates clay, showcasing works from the Museum’s collections, and I’m very fortunate to be a part of it. The Museum have also commissioned major pieces by Keith Harrison, Phoebe Cummings and Clare Twomey, as well as smaller commissioned pieces by four artists that work in Wales: Claire Curneen, Walter Keeler, Adam Buick and me. The show will be open until October and there are also films by Culture Colony about the process of creating the works by following this link: http://www.artplayer.tv/video/1129/fragile-bregus-promo-2

Here’s a little taste of the show :

IMG_0174IMG_0170IMG_0099 IMG_0115 IMG_0140 IMG_0107 IMG_0119 IMG_0125 IMG_0129 IMG_0170

http://www.amgueddfacymru.ac.uk/caerdydd/digwyddiadau/?id=7948

http://ww.museumwales.ac.uk/cardiff/whatson/?id=7948

Advertisements