Comisiwn Fragile? // Fragile? Commission

Ar hyn o bryd dwi’n gweithio ar gomisiwn ar gyfer Amgueddfa Genedlaethol Cymru ar gyfer arddangosfa ‘Fragile?’ yn y Gwanwyn. Dyma lun o’r platiau plastr dwi’n cerfio i greu casgliad yn defnyddio techneg ‘Lithophane’ (paneli porslen sy’n cael eu goleuo gan olau artiffisial) Fe agorir y sioe ym mis Ebrill.

///////////////////////////

I’m currently working on a commission for the National Museum of Wales and their exhibition Fragile? in the Spring. Here’s an image of the plaster bats I’m carving to create a collection of Lithophanes (artificially lit bone china panels) The exhibition opens in April.

lithophane

Advertisements

Dal i fyny / Catch up

Dyma rai o’r pethau y bues i’n gwneud yn 2015…

////////////////

Here are some of the things I did in 2015 …

————————————————————

Mi fues i’n arbrofio gyda thechneg argraffu ‘mono’ yn y misoedd cyn geni Bleddyn, ac fe gafodd y casgliad ei arddangos yn Oriel Myrddin, Caerfyrddin yn yr Haf.

////////////////

I began experimenting with mono-printing on porcelain plates in the Spring, and a few examples were shown at Oriel Myrddin, Carmarthen in the summer.

http://orielmyrddingallery.co.uk/

photo 1

———————————————

Fel rhywun sy’n hoff iawn o Siapan, mi oeddwn yn falch iawn o allu gwneud casgliad o fowlenni te ar gyfer yr arddangosfa ‘Teabowl’ yn oriel Oxford Ceramics yn yr Hydref.

////////////////

As someone who’s very fond of Japan, I was delighted to be able to make a collection of Teabowls for the ‘Teabowl’ exhibition at Oxford Ceramics in the Autumn.

http://www.oxfordceramics.com/

teabowl

——————————————–

Fe ges i’n gwahodd i fod yn ddetholwr ar gyfer arddangosfa ‘Y Lle Celf’ yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli gydag Eddie Ladd a Nick Thornton, ac mi o ni wrth fy modd ein bod ni wedi gallu dyfarnu’r Fedal Aur am Grefft i Susan Phillips.

////////////////

I was invited to select for ‘Y Lle Celf’ exhibition at the National Eisteddfod in Llanelli with Eddie Ladd and Nick Thornton, and was delighted that we were able to award Susan Phillips with the Gold Medal for Craft.

http://www.eisteddfod.org.uk/english/2014/y-lle-celf-and-visual-arts/

susanphillips susanphillips2

——————————————

Ni fyddai’r Eisteddfod yr un fath heb ein stondin ni … a chrefft. Yn Llanelli fe Gwenno, Carwyn a minnau ddewis gwaith gan nifer o artistiaid, rhai yn gyfarwydd i ni ac eraill yn rai newydd. Roeddem hefyd yn falch iawn o gyd-weithio gyda’r cylchgrawn ‘Taliesin’. Am ragor o wybodaeth, gweler ein gwefan.

////////////////

The Eisteddfod wouldn’t be the same for me without …a chrefft. In Llanelli Gwenno, Carwyn and myself selected work by many artists, many familiar to us and others new. We were also very pleased to work with the literary publication ‘Taliesin’. For more information, see our website.

http://celfachrefft.co.uk/

achrefft1 achrefft2 achrefft3

Y tawelwch! / Radio Silence

Mae’n hen bryd i mi esbonio pam nad ydw i wedi ysgrifennu ar hwn gyhyd.

Wel, y rheswm yw fy mod wedi cael bachgen bach yn ôl ym mis Mai. Ei enw yw Bleddyn, a ma’n annwyl iawn, er, ychydig yn brysur erbyn hyn! Ma’ bywyd gwaith yn naturiol wedi newid ers hynny, ond mi ydw i’n parhau i greu ychydig ac mi o ni’n meddwl ei bod hi’n hen bryd i mi nodi ar hwn beth yn union fues i’n gwneud cyn ei eni a beth ydw i’n gwneud erbyn hyn.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

I thought it was about time I explained what I’ve been doing for the past year.fiabledd

Well, the reason for being so quiet is that I had a baby boy back in May. His name is Bleddyn, and he’s a delight. Life has changed a little since then, but I thought I’d give you a quick catch-up of the work that I created just before his birth and some of the things I’ve been doing since. Here’s a little pic of us!